haýbatlanmak işlik

  1. Haýbat atmak, herrelmek, dazarylmak.

    • Birden serdar haýbatlanyp, ýaraglarňyz alyň! -- diýdi. (R. Seýidow, Lebap gyzy)

  2. seret dogumlanmak


Duş gelýän formalary
  • haýbatlanmak
  • haýbatlanyp
  • haýbatlanypdyr