haýbat at

Birine ýa-da bir zada edilýän abaý-syýasat.

 • Meniň düýämi sürer sen, Maňa haýbatyň urar sen, Indi ne baryn görer sen, Şu käriňi goýgun indi. (Ata Salyh, Saýlanan eserler)

 • Şolar ýalyň haýbatyndan gorkup, meniň bagtymy garaltjak bolsaň, eliň bilenjik öldüräý! -- diýdim. (N. Pomma, Taýlak hyzzyn)

haýbat atmak

Dazarylyp birini gorkuzjak bolmak, abaý etmek.

 • Maňa ýazan hatlaryňa-da jogap bererin! -- diýip, ýalandan haýbat atdy. (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)


Duş gelýän formalary
 • haýbata
 • haýbatam
 • haýbatdan
 • haýbatlar
 • haýbatlara
 • haýbatlardan
 • haýbatlary
 • haýbatlaryna
 • haýbatlaryndan
 • haýbatlaryny
 • haýbatlarynyň
 • haýbatlaryň
 • haýbatlaryňyzda
 • haýbatly
 • haýbatlydy
 • haýbatlylyk
 • haýbaty
 • haýbatyna
 • haýbatyndan
 • haýbatyny
 • haýbatynyň
 • haýbatyň
 • haýbatyňdan
 • haýbatyňy