haýallyk

 1. Ýuwaş hereketlilik, ýuwaşlyk, gowşaklyk.

  • Asmanyň bir çetinden turan bulutlar bölek-sölek haýallyk bilen göçýärdi. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

 2. Agraslyk, äwmezeklik, ýuwaşlyk, ysgynsyzlyk.

  • Onuň ozal hem ysgynsyz sesi örän haýallyk bilen gelýärdi. (A. Gowşudow, Powestler we hekaýalar)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -rak goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem haýallyk - haýallygy.


Duş gelýän formalary
 • haýallygy
 • haýallygyna
 • haýallygyndan
 • haýallygyny
 • haýallykda
 • haýallykdan
 • haýallyklar