haýallanmak işlik

Bady, hereketi gowşap, ýuwaşap başlamak.

  • Wagonlaryň tigirleriniň aýlanyşy barha haýallanyp başlady. (B. Kerbabaýew, Nebitdag)


Duş gelýän formalary
  • haýallandygy
  • haýallanlygyndan
  • haýallanmagy
  • haýallanmagyna
  • haýallanmasy
  • haýallanyp
  • haýallanýandygy
  • haýallanýar