haýallamak işlik

  1. Bady gaçmak, hereketi peselmek, gowşamak, ýuwaşamak (hereket barada).

    • Ol gyz ýagşyň haýallanyny görüp, köne geýimini endamyna çolapdyr-da, Soltan Söýne jogap beripdir. (Myraly)

    • Ýüreginiň işlemegi haýallady. (A. Durdyýew, Saýlanan eserler)

  2. Göçme manyda Haly peselmek, ysgyndan gaçmak, erbetleşmek, agyrlaşmak.