haç haç

Hristian dininiň atanak görnüşli simwoly.

 • Ony haça çokundyrmak meniň kelläme geldi. (M. Ý. Lermontow, Biziň zamanymyzyň gahrymany)

Ýazuw düzgüni

Çekimlisi uzyn aýdylýandygy üçin çekimli ses bilen başlanýan goşulma ýa-da -rak goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem haç - hajym, hajyň.


Duş gelýän formalary
 • haja
 • hajy
 • hajydyr
 • hajymdyr
 • hajymyz
 • hajyn
 • hajynam
 • hajyny
 • hajynyň
 • hajyň
 • haçdan
 • haçdyr
 • haçja
 • haçlar
 • haçlary
 • haçlaryň
 • haçly
 • haçlylar
 • haçlylara
 • haçlylary
 • haçlylaryň
 • haçsyz