hüpük

Käbir towugyň, guşuň depesindäki hüžžerip galyp duran ýelejikler.

  • Ol kepderiniň hüpügi has hem owadandy.

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -räk goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem hüpük - hüpügi.