hümletmek işlik

içiňi hümletmek

Öz özüňden küýlenip geplemek, küý basmak; gaharly, hyjuwly pikirde içiňi gepletmek.

  • Ýüzi güne ýanan üç bölek sakgally bir adam, sakgalyny taýly gezek sypady-da, içini hümletdi. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

  • Ogultäç içini hümletdi-de, basyrylgy çäýnekleriň kiçirägini oglunyň öňünde goýdy. (A. Durdyýew, Saýlanan eserler)