hümerlenişmek işlik

Köpçülik bolup üýşmek, bir ýere köp bolup toplanyşmak.

  • Olar altynjy «B» klasynyň agzyna gelip, koridorda hümerlenişýärler. («Sowet edebiýaty» žurnaly)