hümürdi

Özara ýuwaş ses bilen edilýän gürrüň, gepleşik.

  • Gowaçanyň kä ýerinde hümürdi, käbir ýerinde bolsa çasly gülki sesi çykýardy. (B. Kerbabaýew, Aýsoltan)

  • Ýola ýakyn gelemde, Bir hümürdi eşitdim. (A. Kekilow, Saýlanan eserler)