hümürdetmek işlik

içiňi hümürdetmek

Öz-özüňden geplemek, özbaşyňa geplemek.

  • Bagtsyz, erksiz adamlar Horaz bagşynyň duşundan içlerini hümürdedip geçýärler. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)