hüm

  1. Gepleşik dili seret 1

    • Gelin uzyn gyňajynyň ujuny ýene-de bir gezek agzynyň üstüne aýlap: --Hüm! -- diýip jogap berdi. («Tokmak» žurnaly)

    • Durdy aýdýar, Nepes berýär hümüni, Birdenkä uludan aldy demini. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

  2. Bir zada bolan nägileligi aňladýan ümlük.

    • Hüm... maslahat ediň bakaly! (A. Gowşudow, Eserler)

Ýazuw düzgüni

Menlik ýöňkemaniň -üm, -ümiz, senlik ýöňkemäniň -üň, -üňiz goşulmalary goşulýar.

Meselem hüm - hümüm, hümüň.