hüžžermek işlik

  1. Tagaşyksyz galşyp durmak, bulaşyp durmak, bulam-bujar, çalam-çaş bolmak.

    • Hüžžerip duran saçlaryny ýatyrdy. (B. Seýtäkow, Döwürdeşler)

    • Peşmek ýaly hüžžeren saçynyň agramy agaran epeý bir adam gürrüň berdi. (B. Kerbabaýew, Nebitdag)

  2. Göçme manyda Haýbat atmak.

    • Pişijek hüžžerdi. («Sowet edebiýaty» žurnaly)