hüžžerişmek işlik

  1. Bulaşyp, çalam-çaş bolşup durmak, bulam-bujar bolşup durmak, hüwjerişmek.

    • Abadanyň daýzasy göreýmäge saçlary hüžžerişip duran ýumruk ýalyjak aýaldy. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

    • Garanyň ýeňsesindäki hüžžerişip duran saçlary Myrady geň galdyrdy. («Tokmak» žurnaly)

  2. Göçme manyda Haýbat atyşyp durmak, haýbat atyşmak.