hüžžük

Bulam-bujar bolup duran, çaşyp duran, bulaşyk, hüwjük.

  • Ol hüžžük saçyny darap diňledi. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

  • Bu örän owadan pişikdi: çal, hüžžük tüýli, guýrugynyň ujunda bolsa gara tegmil bardy. («Mydam Taýýar» gazýeti)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -räk goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem hüžžük - hüžžügi.