hüşerişmek işlik

Keýkerişip diň salmak, hekgerişip seredişmek, geň galyp äňedişmek.