hüňmek işlik

Içini çuň köwmek, çuň oýmak, gazmak.

Ýazuw düzgüni

Ýöňkeme bilen üýtgände ikinji bogunda ü eşidilen ýerinde ýazylýar.

Meselem hüňmek - hüňdüm, hüňdüň, hüňüpdir.