hüňürdi

Närazylyk bildirilip, hüňürdäp geplenilende eşidilýän ses, gürrüň hümürdi.

  • Bu wagt özbaşyna edip hüňürdi Annabike eje geldi-de durdy. («Sowet edebiýaty» žurnaly)