hüňürdemek işlik

Özbaşyňa igençli geplemek zeýrenip, käýinip, öz ugruňa geplemek.

  • Elegiň başyňy iýsin! -- diýip, hüňürdäp gidýär. (A. Durdyýew, Saýlanan eserler)

  • Hüňürdäp, öz-özi için gepletdi, Nägile görnüşde gizlin seretdi. («Sowet edebiýaty» žurnaly)