hüňür-hüňür

seret hüňürdi

  • Hünür-hüňrüňi azrak et-de, näme buýursalar, şony edäý! («Sowet edebiýaty» žurnaly)

  • Meret jogap berenden soň, baý hüňür-hüňür edip gitdi. (A. Durdyýew, Saýlanan eserler)