hüňülmek hü‧ňül‧mek işlik

Çuň köwülmek, çuň oýulmak, gazylmak.

  • Aňyrrak, hüňlen ýerine-de serediň! -- diýip, öz işine türgen geolog yhlas bilen görkezýärdi. («Sowet Türkmenistany» gazeti)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli sese başlanýan goşulma goşulanda, ikinji bogundaky dar ü çekimlisi düşürilip ýazylýar. Ýöňkeme bilen üýtgände ikinji bogunda ü eşidilen ýerinde ýazylýar.

Meselem hüňülmek - hüňler, hüňlüpdir.


Duş gelýän formalary
  • hüňlen