höwlüm-höwlüm

Sygyr sagyljak ýa-da gölesi aldyryljak bolnanda söýlüp aýdylýan söz.

  • Ejesi bolsa «höwlüm-höwlüm» diýip, göläni tutup sygra ýaladýar. (A. Durdyýew, Saýlanan eserler)

  • «Höwlüm-höwlüm» diýip hiňlenip, sygyr sagmak bilen garabaşyna gaýdy. (N. Pomma, Sebäbini soň bildim)