höweslenmek işlik

Bir zada gyzyklanmak, höwesli bolmak, isleg döretmek.

 • Artyk Günüň şöhlesine höweslenmek bilen buýsananda, gapy şakyrdady. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

 • Sport bilen höweslenmek.


Duş gelýän formalary
 • höweslendi
 • höweslendir
 • höweslenerlik
 • höweslenip
 • höweslenipdir
 • höweslenme
 • höweslenmek
 • höweslenmekleri
 • höweslenmesi
 • höweslenmäniň
 • höweslenýän
 • höweslenýär
 • höweslenýärdi