höweslenmek işlik

Bir zada gyzyklanmak, höwesli bolmak, isleg döretmek.

  • Artyk Günüň şöhlesine höweslenmek bilen buýsananda, gapy şakyrdady. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

  • Sport bilen höweslenmek.