höwesjeňlik

Islegi, arzuwy barlyk, meýillilik, höweslilik.

  • Onuň kalbyndaky höwesjeňlik häsiýeti dilini hemişe herekete getirýärdi. («Sowet Edebiýat» žurnaly)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -räk goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem höwesjeňlik - höwesjeňligi.