höwesjeň

Bir zada gyzyklanýan, islegi, arzuwy bar bolan, höwesli, meýilli.

  • Täze habarlar eşitmek tamasy bilen goňşy obalardan hem gürrüňe höwesjeň adamlar üýşüpdi. (G. Kulyýew, Köpetdagyň Aňyrsynda)

  • Üniwersitete baranlar okamaga gaty höwesjeň bolupdyrlar. («Edebiýat»)