hökmünde hök·mün·de

Hasabynda, dereginde, ornunda, görnüşinde.

  • Köpçülik pukaralar bolsa arçynlykdan elli-bizar tamasyz bolup, diňe tomaşaçy hökmünde durdular. (A. Gowşudow, Powestler we hekaýalar)


Duş gelýän formalary
  • hökmünde-de
  • hökmündede
  • hökmündedigini
  • hökmündedir