hökgermek hök·ger·mek işlik

Tümmerip durmak, tommaryp görünmek, küýkermek, bükülmek.

  • Ýagyrnysy bir azajyk hökgerip görünýän Ýagşymyrat sahna çykanda, hemmeler oňa seredişdiler. (B. Seýtäköw, Döwürdeşler)


Duş gelýän formalary
  • hökgerip