hökümdarlyk

[hökümda:rlyk]

Höküm sürmeklik, agalyk etmeklik, hökümdar bolmaklyk.

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -rak goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem hökümdarlyk - hökümdarlygy.