hödür-kerem hö·dür-ke·rem

seret hödür

  • Baharyň bu hödür-kereminden özüçe many çykaran Wüşi kel özüne göwnüýetijilik bilen oturgyçda oturdy. (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)