häsiýetlendirmek işlik

Gylyk-häsiýetini beýan etmek gylyk-häsiýetini doly görkezmek, bolşuny aýtmak.

  • Agahany häsiýetlendirmek üçin, biz şol çopan hakyndaky şu wakany beýan etdik. (A. Durdyýew, Saýlanan eserler)