häkimlik

Höküm sürmeklik, häkimiýet eýesi bolmaklyk, hökümdarlyk, agalyk.

  • Belent häkimlik kreslolaryndan birine göwresini atmak, onuň ýetüwsiz arzuwydy. (G. Kulyýew, Köpetdagyň aňyrsynda)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -räk goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem häkimlik - häkimligi.