gyzylinjik gy‧zy‧lin‧jik

[gyzyli:njik]

Zoologiýa Suwluk ýerde ýaşaýan, uzyn gyzyl injikli ak guş.

  • Gowaça çöpleriniň pudaklary gyzylinjigiň aýagy ýaly gyzaryp otyrlar. («Kolhoz günleri»)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -räk goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem gyzylinjik - gyzylinjigi.


Duş gelýän formalary
  • gyzylinjige
  • gyzylinjigiň
  • gyzylinjikleriň