gyzyletjik gy‧zy‧let‧jik

gyzyl etjik etmek (bolmak)

Ýenjip ýa-da deşip gyzyl gana boýamak, hamy sypyrylyp ýaralanmak.

  • Ýabynyň toýnagy ökjämi basanda gyzyletjik etdi. (N. Saryhanow, Saýlanan eserler)