gyzylýaýyrt

gyzylýaýyrt bolmak

Çym-pytrak bolup çaşyp ýatmak, ýaýrap ýatmak.

  • Hemmesini atdan agdardy, gyzylýaýyrt etdi. («Görogly» eposy)

  • Dumly-duş gök otlar bilen bezelip, gülälekler gyzylýaýyrt bolupdyr. (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)