gyzyklanmak gy‧zyk‧lan‧mak işlik

Bir işi bilmekde, etmekde de güýçli höwes döremek, meşgul bolmak, höweslenmek.

 • Ýeri, ýeri yzyny aýt-la! -- diýip, Derýaguly gyzyklandy. («Kolhoz günleri»)

 • Gürrüňçilik hem durdugyça gyzyklanýardy. (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)

 • Puşkiniň çeper edebiýat bilen gyzyklanmagy günsaýyn artýardy. («Edebiýat»)

 • Belki, bu mesele bilen başga-da gyzyklanýan adamlar bardyr. («Sowet edebiýaty» žurnaly)


Duş gelýän formalary
 • gyzyklanalyň
 • gyzyklanan
 • gyzyklananda
 • gyzyklanandygy
 • gyzyklananlaryň
 • gyzyklanansoň
 • gyzyklanany
 • gyzyklananym
 • gyzyklananymda
 • gyzyklananymy
 • gyzyklananyny
 • gyzyklanar
 • gyzyklanardy
 • gyzyklanardym
 • gyzyklanarys
 • gyzyklanaňok
 • gyzyklandy
 • gyzyklandygyça
 • gyzyklandyk
 • gyzyklandylar
 • gyzyklandym
 • gyzyklandyr
 • gyzyklangyn
 • gyzyklanma
 • gyzyklanmady
 • gyzyklanmadyk
 • gyzyklanmadylar
 • gyzyklanmaga
 • gyzyklanmagy
 • gyzyklanmagydyr
 • gyzyklanmagyna
 • gyzyklanmagynda
 • gyzyklanmagyny
 • gyzyklanmagynyň
 • gyzyklanmajak
 • gyzyklanmak
 • gyzyklanmaklyga
 • gyzyklanmaklyk
 • gyzyklanmalar
 • gyzyklanmalara
 • gyzyklanmalary
 • gyzyklanmalaryna
 • gyzyklanmalarynda
 • gyzyklanmalaryny
 • gyzyklanmalarynyň
 • gyzyklanmalaryň
 • gyzyklanmaly
 • gyzyklanmalydygyny
 • gyzyklanmalydyr
 • gyzyklanmalydyrlar
 • gyzyklanman
 • gyzyklanmandy
 • gyzyklanmandyr
 • gyzyklanmandyrlar
 • gyzyklanmany
 • gyzyklanmanyň
 • gyzyklanmasy
 • gyzyklanmasydyr
 • gyzyklanmasyna
 • gyzyklanmasynda
 • gyzyklanmasyny
 • gyzyklanmasynyň
 • gyzyklanmazdy
 • gyzyklanmazdylar
 • gyzyklanmazlygy
 • gyzyklanmaýan
 • gyzyklanmaýandygy
 • gyzyklanmaýandygyny
 • gyzyklanmaýanlygyny
 • gyzyklanmaýar
 • gyzyklanmaýardy
 • gyzyklanmaýarlar
 • gyzyklansa
 • gyzyklansynlar
 • gyzyklanyp
 • gyzyklanypdy
 • gyzyklanypdym
 • gyzyklanypdyr
 • gyzyklanypdyrlar
 • gyzyklanýan
 • gyzyklanýandygy
 • gyzyklanýandygyna
 • gyzyklanýandygyny
 • gyzyklanýandyklaryna
 • gyzyklanýandyklaryny
 • gyzyklanýanlar
 • gyzyklanýanlaram
 • gyzyklanýanlary
 • gyzyklanýanlaryň
 • gyzyklanýanyna
 • gyzyklanýanyny
 • gyzyklanýanynyň
 • gyzyklanýar
 • gyzyklanýardy
 • gyzyklanýardylar
 • gyzyklanýardym
 • gyzyklanýarlar
 • gyzyklanýarsyňyz
 • gyzyklanýarys