gyzlak gyz‧lak

[gy:zlak]

Köp gyzly.

  • Ol gyzlakdy: üçüsi çuwal gyz, biri hem boý, jemi dört gyzy bar. (N. Saryhanow, Eserler)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -rak goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem gyzlak - gyzlagy.


Duş gelýän formalary
  • gyzlakdy