gyzgynlyk

  1. Fizika Materiýanyň hereketiniň aýratyn formasy, jisimiň iň ownujak bölejikleriniň hereket etmeginden emele gelýän energiýa.

    • Gyzgynlyk derejesi.

  2. Gyzgyn haldalyk, ýylylyk.

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -rak goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem gyzgynlyk - gyzgynlygy.