gyzgynlyk

 1. Fizika Materiýanyň hereketiniň aýratyn formasy, jisimiň iň ownujak bölejikleriniň hereket etmeginden emele gelýän energiýa.

  • Gyzgynlyk derejesi.

 2. Gyzgyn haldalyk, ýylylyk.

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -rak goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem gyzgynlyk - gyzgynlygy.


Duş gelýän formalary
 • gyzgynlyga
 • gyzgynlygy
 • gyzgynlygyna
 • gyzgynlygynda
 • gyzgynlygyndan
 • gyzgynlygyny
 • gyzgynlygynyň
 • gyzgynlygyň
 • gyzgynlykda
 • gyzgynlykdan