gyzamyk

Medisina Ýokary gyzgynly, bedeniňe düwürtik örmek bilen ýüze çykýan ýokanç çaga keseli.

  • Gardaş, munuň özi bir gyzamyk ýaly çaga keselidir. (M. Gorkiý, Ene)

  • Gyş gyzamyk gelmesin, tomus -- mama. (nakyl)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -rak goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem gyzamyk - gyzamygy.