gytyk

Ösgün däl, ýaňy çykyp başlan, gysga.

  • Pökgen özüniň gytyk murtuny sypalady. (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)

  • Bu orta boýly, doly, gytyk çal saçly adamdy. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -rak goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem gytyk - gytygy.