gytçylyk

Bolçulyk däl, gerekli zatlaryň gytlygy, gahatçylyk.

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -rak goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem gytçylyk - gytçylygy.