gyssanmak işlik

 1. Howlukmak, alňasamak.

  • Dur entek! Ýene nire gyssanýasyň? (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

  • Görogly ýene gyssandy. («Görogly» eposy)

  • Jepbar sagadyna seredip gyssandy. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

  • Gyssanan laýa batar. (nakyl)

 2. Kesel zerarly janhowluňa azap çekmek.

  • Syrkaw ýatan adam gyssanýar.