gysmyljyramak işlik

Birine garşy gysylybrak durmak, ýakyn durmak, gysyljyramak.

  • Bibigül Durda gysmyljyrap: -- Örän owadan -- diýip jogap berdi. («Kolhoz günleri»)

  • Ol oňa her neçe gysmyljyrasa-da, Aýnanyň göwni Umsagülde bir ýigrenjilik syzdy. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)