gysganmak işlik

Husytlyk etmek, gysgançlyk etmek.

  • Şunça baýlyklary bilen ýene gysgandylarmy? (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

  • Baý malyny bahyl gysganar. (nakyl)