gyrpmak işlik

Gözüňi çalt ýumup açmak.

  • Ol gözüş gyrpman seredýärdi.

gulak gyrpmak

seret gulak

  • Gyrat agzyny açyp, gulagyny gyrpyp topuldy. («Görogly» eposy)

  • Ýaby gulagyny gyrpyp, birden goşa toýnagy, saldy-da, ýazzyny berdi. (A. Durdyýew, Saýlanan eserler)