gyrçuw

gyrçuw sakgal

  1. Ösgün däl, gytyk gyrçalan sakgal.

    • Onuň burlan uzyn murtlary, gyrçuw sakgaly tüsse bilen gabsaldy. (A. Gowşudow, Eserler)

    • Pökgen bäş-on günläp gumda gezen wagty syrylmadyk eňeginiň gyrçuw sakgalyny dyrmalady. (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)

    • Ol orta boýly, ýasy garyn, saryýagyz, mawy gözli, gyrçuw sakgal bir adamdy. (A. Durdyýew, Saýlanan eserler)

  2. Şonuň ýaly sakgally adam.