gyrçamak işlik

  1. Suw geçýän ýabyň ýa-da bir ýeriň ot-çöpüni, üstki gatlagyny we ş. m. ýüzleý gyrmak, gyryp aýyrmak, arassalamak.

    • Ýap gyrçamak.

  2. Orak we ş. m. ýiti ýarag bilen maýda edip kerçemek, gyryp kesmek.

    • Mala bermek üçin ýorunja gyrçamak.