gymyldamak işlik

[gy:myldamak]

  1. Ýuwaşjadan hereketlenmek, eýläk-beýläk gozganmak, süýşmek.

    • Komandiriň ýerinden gymyldamaga taby galmandy. (A. Gowşudow, Mähri-Wepa)

    • Artyk biraz gymyldajak bolanda, ýarasynyň azary ýüregine urdy. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

  2. Göçme manyda Ýöremek, ugramak.

    • Dynjyňyzy aldyňyz, indi gymyldamak gerek!