gymmat at

 1. Nyrhy hakyky bahasyndan artyk bo1an.

 2. Arzan bolmadyk.

 3. Gowy, artykmaç.

  • Ýüzi gara Bibijamal şunuň ýaly gyzyldan gymmat äriň gadyryny bilenok. (A. Durdyýew, Saýlanan eserler)

  • Çaňňalaklaň aýry gymmaty bardy. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

  • Ýoldaş leýtenant, siz meni ölümden gutardyňyz, men bu ýagşylygyňyzyň gymmatyna düşünýärin. (A. Gowşudow, Saýlanan eserler)

 4. Ähmiýet, gadyr; nyrh, baha.

  • Komissiýalar bolsa bäşje minut synlap, seniň işiňe gymmat goýjaklar. (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -rak goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem gymmat - gymmady.

gymmat wagt

seret wagt

 • Biz gymmat wagty elden berýäris. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)