gylykdaş

Gylyklary meňzeş bolan, häsiýeti bir, bir gylykdaky.

  • Özüň bilen pikirdeş, gylykdaş bolmak bilen adamkärçilikli bolsa, onuň ýaşyna ýa-da syratyna garamak nämä gerek. (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)