gyldyrgan

Käbir haşal otlaryň baldagynda, gylçykda bolýan, zordan göze görünýän, gyl ýaly tikenjik.

  • Ýaňy elime bir gyldyrgan batdy.